Căn hộ Chung cư VimeFulland khi là tổ hợp căn hộ thời thượng nên sống ví trí thứ nhất giữa lòng Hà Nội, chiếm dụng 1330 Tổ hợp căn hộ hạng thượng lưu được buổi tối hóa ưu về bề ngoài, công dụng sử dụng, chiếm lĩnh phong cách vừa cao nhã, vừa cấu kết...